Naše společnost účtuje poplatky pouze dodavateli, který vyměřil neoprávněnou sankci. A u kterého energoporadana musela vynaložit odbornou péči na vyřízení reklamace. Budeme účtovat 5000 Kč za vyřízení neoprávněné reklamace. A další 2000 Kč za každou další vystavenou upomínku, kterou dodavatel vydal

Poplatky nehradí zákazník, ale hradí je dodavatel, který vystavil sankci.

Nejen, že vyřídíme sankci, ale zároveň vystavíme fakturu dodavateli. Faktura je splatná do 30 dnů a je dána platebním rozkazem k soudnímu rozhodnutí.