Naše služby jsou zpravidla bezplatné. Výjimkou jsou odsouhlasené vzájemné dohody.