Ceny plynu

green-ok-icon
Největších úspor v domácnostech lze dosáhnout tam, kde se plynem topí. Kontrola ceny je snadná. Sečtěte všechny sumy za celý rok, které jste dodavateli zaplatili a vydělte celkovou cenu počtem spotřebovaných kubíků plynu. Dobrá cena se pohybuje mezi 11 až13 korun za kubík, pouze malé odběry pod 1000 m3/rok mohou být dražší, zde je velký podíl v regulované ceně za distribuci. Výrazně dražší cena je, kde se plynem pouze Vaří.
red-cross-icon
Roční vyúčtování od dodavatelů je často nepřehledné. Cenu za plyn najdete zpravidla na jediném řádku, hned na začátku ve vyúčtování plateb. Přitom celková cena ve vyúčtování je uváděna bez DPH. Potom snadno dojdete k omylu, že vás kubík plynu stojí 13 korun a přitom platíte 16 korun a často více. Při spotřebě 2000 kubíků snadno přehlédnete, že platíte dodavateli zbytečně navíc 6000 korun ročně. U rodinných domů s velkou spotřebou Vás tento omyl může stát po mnoho let tisíc korun měsíčně.

Ceny elektřiny

green-ok-icon
Většina domácností má relativně malou spotřebu elektřiny, často v sazbě D01d, kde možnost úspory je jen ve stovkách korun ročně. Vázané smlouvy jsou proto zcela zbytečné a největší pozornost věnujeme stálému měsíčnímu platu v platbách za silovou elektřinu. U odběrů s měsíční zálohou nad 1500 Kč zvolíme optimální distribuční sazbu a výrazně šetříme v platbách za distribuci. U velkých odběrů, kde elektřinou topíme, má občas smysl vázat smlouvu na jeden rok a výběr správné distribuční sazby je nezbytností již od samého počátku odběru
red-cross-icon
Smlouva na 2, 3 nebo i více let, s automatickým prodloužením smlouvy, plná vysokých účelových sankcí za různá porušení smlouvy, kdy ani netušíte, jak mohou velmi snadno nastat. To je nejčastější způsob malých i velkých dodavatelů, jak si pojistit vyšší zisk i na malých odběrných místech elektřiny a plynu. Dokonce část dodavatelů má propracovanou strategii ve vysokých sankcích, jako hlavnímu zdroji svých vychytralých zisků.