Externí energetik

green-ok-icon
Základem je ideální nastavení parametrů ve smlouvě o připojení k distribuční soustavě, zejména u odběrů vysokého napětí elektřiny a nízkého napětí nad 3 x 100 A. Platby za distribuci mohou být i poloviční. Rezervovaná kapacita, rezervovaný příkon, výběr distribuční sazby, případné dvou tarifní připojení odběru vysokého napětí musí reagovat na měnícími se podmínky Cenových rozhodnutí Energetického regulačního úřadu. I v případě podnikového energetika je vhodné zadat občasnou kontrolu externímu energetikovi. Má nadhled, zpravidla větší zkušenosti a není zatížen zbytečnými obavami ze změn.
red-cross-icon
Většina firem žije v omylu, že mají svého podnikového energetika. Mají představu, že vedoucí údržby nebo firemní revizní technik zvládne souběžně i tuto práci. Problém je ve specializaci a v obavách ze změn a odpovědnosti, které si sám vyvolá. Podstatně lepší, ale stále nedostatečná varianta je, když se o energie stará majitel firmy osobně.

Jak nakupovat pro podniky energie

green-ok-icon
U velkých odběrných míst poptáváme jednosložkovou cenu komodity na základě odběrových diagramů. Odběr plynu měsíční u elektřiny hodinová spotřeba. Pořizovací cena komodity se odvíjí od aktuální ceny příslušného cenového derivátů obchodovaného na Burze Praha PXE. Načasování ideálního nákupu komplikuje dlouhodobá statistika, komodita na burzách klesá nebo stoupá přesně s 50 % pravděpodobností. S výhodou lze využít zkušeného energetika, který dokáže částečně vývoj krátkodobě předjímat nebo dodavatele, který nakupuje pro své zákazníky průběžně v době propadů a dosahuje zpravidla ceny nižší, než dokáže poptávkou sám zákazník.
red-cross-icon
Ne vždy výhodným jsou průběžné nákupy komodity v měně euro s předem daným násobícím koeficientem. Pro dodavatele je to naopak výhodné, protože přenáší kurzová rizika a rizika z vývoje cen komodity přímo na zákazníka. Další nevýhodné smlouvy jsou naopak ty historické. Zde je cena komodity určena zvlášť pro letní a zimní období a zvlášť pro denní, noční a víkendovou hodinu. Výsledkem je cenový chaos, který nelze ani porovnat s jednosložkovou cenou komodity běžné závazné nabídky. Zákazník v obou případech nezná budoucí nákladovou cenu energie.

Kontrola fakturace energií

green-ok-icon
Každá faktura za energie prochází kontrolou energetika. Energetik musí fakturaci porozumět a obratem učinil případná opatření u dodavatele, distributora nebo technické údržby. Měsíční fakturaci s průběhovým měřením spotřeby hradíme zpravidla bez záloh, zpětně za uplynulý měsíc za skutečně spotřebovanou energii. Při větším počtu malých odběrných míst s roční fakturací je nastavena sloučená fakturace s jednou měsíční nebo čtvrtletní sloučenou zálohou a jedním nedoplatkem.
red-cross-icon
Fakturaci energií nikdo nekontroluje, odpovědný pracovník fakturaci energií podrobně nerozumí a vznikají zbytečné náklady, které prodražují dodávku běžně o desítky procent. Odpovědný pracovník zpravidla zamítá návrhy na změny v obavách z těchto změn i z případné odpovědnosti, jaké fatální chyby mnoho let zbytečně prodražovaly energie.