Externí energetik

green-ok-icon

Města, obce, správci nemovitostí, bytová družstva, zde je nejvhodnější dlouhodobá spolupráce s externím energetikem. Hlavně u přepisů odběrných míst. Odpovědnost za případnou škodu a denní rutina, to je hlavní výhoda externího energetika. Zadání Vašeho požadavku zasíláte na mail energetika. Problémy a stížnosti neřešíte s dodavatelem, ale pouze s energetikem.

red-cross-icon

Přepis odběrných míst trvající několik měsíců, placení energií za někoho jiného, sankce od dodavatelů za porušení smluv, pracné zjišťování údajů o odběrném místě, zbytečně vysoká cena za dodávku, nesprávné nastavení distribuční sazeb, chybná fakturace s řešením reklamací u dodavatele a další nekončící problémy.

Jak vybrat dodavatele

green-ok-icon

Dobrý dodavatel musí plnit Vaše požadavky a nezatěžuje Vás svými. Nízká cena a jednoduché smlouvy bez zbytečných závazků a sankcí, to je samozřejmost. Velikost dodavatele, televizní reklamy, sponzorování sportu nebo 50 let historie není důležitá. Bývá to často naopak. Vybírat z menších dodavatelů se vyplácí a 10 let historie postačí. A když dodavatel přestal plnit Vaše požadavky, musí být nastaveny smlouvy tak, že dodavatele snadno změnite.

red-cross-icon

Většina dodavatelů nedbale plní Vaše požadavky. Při stížnosti má výmluvy, že jste Vy sami něco nedoložili. U některých dodavatelů dojdete k poznání, že je lépe Váš požadavek volat z okna než na infolinku. Ušetříte si stres, čas i peníze za telefon a výsledek je stejný. Až Vám dojde trpělivost zjistíte, že změnit dodavatele můžete až za 2 roky nebo za vysokou sankci a že jste v zajetí drahého a neschopného dodavatele.

Fakturace

green-ok-icon

Obce, města a bytová družstva spravují často desítky menších odběrných míst. Nejžádanější je jedna pravidelná čtvrtletní sloučená záloha a jeden doplatek nebo přeplatek za všechna odběrná místa ročně. Jednotlivá přehledná faktura za každé odběrné místo zvlášť, ta zůstává, tak jak je zvykem. V případě sto a více odběrných míst, kde je více termínů odečtů pro roční řádnou fakturaci, tam je praktické nastavit fakturaci pouze k 31.12. každého roku. Výsledkem jsou 4 čtvrtletní zálohy, jeden přeplatek nebo nedoplatek, jeden variabilní symbol pro jednu sloučenou fakturu zasílanou v jedné obálce, PDF mailem nebo v datové větě v polovině ledna každého roku pro přesné roční přeúčtování, rozpočet nebo účetní závěrku.

red-cross-icon

U některých měst, obcí a správců přetrvává u energií účetní archaismus. Každý měsíc účetní rozbaluje hromadu obálek s jednotlivou roční fakturou na doplatek, přeplatek a předpis záloh s variabilním symbolem zvlášť na každé odběrné místo. Složitěji to nelze nastavit. Výsledkem je pracný fakturační chaos s častými upomínkami. Je to velká výhoda pro dodavatele v případě, když upomínky zpoplatňuje. Na začátku každého roku je často potřebné zadávat mimořádný odečet pro další fakturaci nebo odhadovat roční náklady pro přeúčtování, rozpočet nebo účetní závěrku.